Russia & Eurasia Workshop | Jinyi Chu, Yale University

Russia and Eurasia Workshop
Event date: 
February 24, 2022 - 4:30pm to 6:00pm
Speaker(s): 
Jinyi Chu
Yale University
Seminar Series: 
Russia and Eurasia Workshop
Audience: 
Public

Title to be Announced

Jinyi Chu, Yale University


More information coming soon...

Contact: 
Benjamin Musachio
Region: 
Russia and Eurasia